hayır. keylink yerden ısıtma terminalleri tek noktadan kontrol sağladığından tüm ısıtma ekipmanına enerji beslemektedir. termostat ve aktüatörler 230 v beslemeyi kart üzerinden alacaktır.
Terminalsiz sistemlerde ısınma dursa dahi pompalar çalışmaya devam etmektedir. Keylink Yerden Isıtma Terminalleri, yazılımı sayesinde pompa durdurulabilir ve bu yolla enerji tasarrufu sağlanabilir. Kapalı olan aktüatörler üzerinde gereksiz basınç oluşmasının önüne geçilmiş olur, pompa önü kapalı sisteme su basmak zorunda kalmaz ve ömrü uzar.
Evet. Keylink Yerden Isıtma Terminalleri ile ısınma ihtiyacınız kart tarafından yönetilir. Herhangi bir ekipmanın gereksiz çalışması ve gereksiz ısınma önlenmiş olur.
Eğer bir odada ısıtma ihtiyacı söz konusuysa pompa çalışır. Eğer tüm mahaller istenen sıcaklıktaysa pompa çalışmayı durdurur.
Evet. Maksimum 6 termostat bağlanabilmektedir, bu sayının altındaki kullanımlar için de uygundur.
15 adet aktüatör bağlanabilmektedir.
6 adet termostat bağlanabilmektedir.
Keylink Smart Plus Yerden IsıtmaTerminali NTC tipinde IP67 koruma sınıfına dahil bir şap altı sıcaklık sensörü içerir. Bu sensör kollektöre giriş yapan suyun sıcaklığını ölçmekte ve terminal bu değeri dijital göstergesinde kullanıcıya sunmaktadır.
Güvenli çalışma için karta bir toprak klemensi eklenmiştir. Bununla birlikte pompanın çalışma durumunu pompaya ait LED ile gözlemleyebilirsiniz.
Evet.
Hayır, kart alt tablaya sabit bir şekilde teslim edilir. Klemensler sıkıştırmalı olduğundan kartın sökülüp geri takılması gerekmez.
Keylink Yerden Isıtma Terminalleri tüm oda termostatlarıyla uyumlu çalışır.
Kartın üst bölgesinde bulunan klemensler termostat bağlantısı için tasarlanmıştır. Termostat sembolleri ve T kodu ile belirtilmiştir.
Keylink Yerden Isıtma Terminalleri duvara vidalı montaja uyumludur. Kollektörünüzün yanında yerini alacaktır. Üst kapak alt tabladan ayrılmakta ve kablo bağlantıları sıkıştırmalı klemensler ile yapılmaktadır, kapaklar birbirine vidalanarak montajı tamamlanır.
Keylink Yerden Isıtma Terminalleri açık kapalı bilgisi veren bir LED ile tasarlanmıştır. Bu LED direkt olarak kartın 230 V beslemesine ve on/off tuşuna bağlıdır. Kart üzerinde enerji var ise bu LED kırmızı yanar.
Evet. Keylink Yerden Isıtma Terminalleri tek noktadan kontrol sağladığı için üzerinde bulunan on/off düğmesi ile ısınmayı devre dışı bırakabilirsiniz.
Keylink Yerden Isıtma Terminalleri üzerinde bulunan LED’ler ısıtma ihtiyacı olan odalardan gelen bilgiye göre yanmaktadır. Eğer bir odanızda ısınma ihtiyacı varsa söz konusu odada bulunan termostattan gelen bilgi ile odanın ısınması sağlanır bu sırada LED yanmaktadır. Isınma ihtiyacı giderildiğinde ve oda istenen sıcaklığa ulaştığında  odaya giden sıcak su beslemesi durur ve LED söner.
2 yıldır.
Keylink Yerden Isıtma Terminallerine hangi dijital pazaryerlerinden satın alabileceğinizi internet sitemizde bulunan İletişim bölümünden sorgulayabilirsiniz.